LH: 0946 069 661 | 0946 321 481 | Zalo | Ôn cấp tốc THPT | Học toán lý hóa tại trung tâm

TRUNG TÂM DẠY KÈM TRỌNG TÍN

NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ KHU VỰC TP.HCM
CÓ LỚP HỌC TOÁN LÝ HÓA TẠI TRUNG TÂM

Giới thiệu giáo viên dạy kèm lớp 1->12, ôn thi vào lớp 10, luyện thi đại học 

Tập thể giáo viên, sinh viên dạy kèm uy tín chất lượng

Tập thể gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp 1-12, ôn thi vào lớp 10
Luyện thi đại học Dạy: toán, lý, hóa, anh, văn Tìm giáo viên dạy tại nhà Tìm sinh viên dạy tại nhà 0946 321 481
Có lớp học thêm tại trung tâm
Toán lý hóa lớp 6 - 12
Giáo viên dạy tận tâm uy tín Xem lớp dạy kèm hiện có Đăng ký dạy kèm Quy định khi nhận lớp dạy 0906 873 650
"Chạm tay vào số điện thoại để gọi hoặc gửi tin nhắn qua Zalo, Facebook"

KẾT NỐI TRI THỨC

Dạy kèm lớp 1-12, ôn thi vào lớp 10, ôn thi đại học
Nhận học sinh học thêm toán lí hóa tại trung tâm
Tập thể giáo viên, sinh viên dạy kèm uy tín
Lấy lại căn bản cho hs yếu, nâng cao hs khá giỏi
Cam kết uy tín chất lượng.
Giáo viên dạy kèm tận tâm
Học trò tiến bộ sau 1 tháng
Zalo:0946 069 661

Sách giáo khoa lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BGD và ĐT, sách điện tử

Sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BGD và ĐT, sách điện tử giúp các em học sinh có tài liệu học tập online.

TẶNG BẢN MỀM SGK TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12 CHO CÁC CON VÀ QUÝ PHỤ HUYNH.

Các ba mẹ nhà mình thấy phụ huynh nào cần file mềm sgk theo bộ giáo dục và đào tạo học tạm mùa dịch có thể tải về theo link dươi đây. Phiên bản sách điện tử của BGD & ĐT giúp các em tự học tại nhà.

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 – SGK LỚP 1

SGK LỚP 1 CÁNH DIỀU

Tiếng việt lớp 1 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng việt lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Toán lớp 1 ( tải xuống )

Tự nhiên và xã hội lớp 1 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 1 ( tải xuống )

Đạo đức lớp 1 ( tải xuống )

Hoạt động trải nghiệm lớp 1 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 1 ( tải xuống )

Giáo dục thể chất lớp 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 1 ( tải xuống )

SGK LỚP 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tiếng việt lớp 1 tập 1 ( tải xuống )

Vở bài tập tiếng việt tập 1 ( tải xuống )

Tiếng việt lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Vở bài tập tiếng việt lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Tập viết lớp 1 tập 1 ( tải xuống )

Tập viết lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Tự nhiên và xã hội lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 1 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập mỹ thuật lớp 1 ( tải xuống )

Đạo đức lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập đạo đức lớp 1 ( tải xuống )

Hoạt động trải nghiệm lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 1 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập âm nhạc lớp 1 ( tải xuống )

Giáo dục thể chất lớp 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 1 ( tải xuống )

SGK LỚP 1 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CỘNG ĐỒNG

Tiếng việt lớp 1 tập 1( tải xuống )

Vở bài tập tiếng việt lớp 1 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng việt lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Vở bài tập tiếng việt lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Tập viết lớp 1 tập 1 ( tải xuống )

Tập viết lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Toán lớp 1 tập 1 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 ( tải xuống )

Toán lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 ( tải xuống )

Tự nhiên và xã hội lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 1 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập mỹ thuật lớp 1 ( tải xuống )

Đạo đức lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập đạo đức lớp 1 ( tải xuống )

Hoạt động trải nghiệm lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 1 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 1 ( tải xuống )

Vở bài tập âm nhạc lớp 1 ( tải xuống )

Giáo dục thể chất lớp 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 1 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 – SGK LỚP 2

SGK LỚP 2 CÁNH DIỀU

Tiếng việt lớp 2 tập 1( tải xuống )

Tiếng việt lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Toán lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Toán lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Tự nhiên và xã hội lớp 2 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 2 ( tải xuống )

Đạo đức lớp 2 ( tải xuống )

Hoạt động trải nghiệm lớp 2 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 2 ( tải xuống )

Giáo dục thể chất lớp 2 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 2 ( tải xuống )

SGK LỚP 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tiếng việt lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng việt lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 2( tải xuống )

Tập viết lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Tập viết lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Toán lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Toán lớp 2 tập 2( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Tự nhiên và xã hội lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập mỹ thuật lớp 2 ( tải xuống )

Đạo đức lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập đạo đức lớp 2 ( tải xuống )

Hoạt động trải nghiệm ( tải xuống )

Vở bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 2 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập âm nhạc lớp 2 ( tải xuống )

Giáo dục thể chất lớp 2 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 2 ( tải xuống )

Bài tập tiếng anh lớp 2 ( tải xuống )

SGK LỚP 2 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CỘNG ĐỒNG

Tiếng việt lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng việt lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Vở bài tập tiếng việt lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Tập viết lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Tập viết lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Toán lớp 2 tập 1 lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 ( tải xuống )

Toán lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 ( tải xuống )

Tự nhiên và xã hội lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập mỹ thuật lớp 2 ( tải xuống )

Đạo đức lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập đạo đức lớp 2 ( tải xuống )

Hoạt động trải nghiệm lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập hoạt động trải nghiệm lớp 2 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập âm nhạc lớp 2 ( tải xuống )

Giáo dục thể chất ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 2 ( tải xuống )

Vở bài tập tiếng anh lớp 2 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 – SGK LỚP 3

Tiếng việt tập 1 ( tải xuống )
Tiếng việt tập 2 ( tải xuống )
Toán lớp 3 ( tải xuống )
Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 ( tải xuống )
Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 ( tải xuống )
Tiếng anh lớp 1 tập 1 ( tải xuống )
Tiếng anh lớp 3 tập 2 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 – SGK LỚP 4

Tiếng việt lớp 4 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng việt lớp 4 tập 2 ( tải xuống )

Toán lớp 4 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 4 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 ( tải xuống )

Lịch sử và địa lí lớp 4 ( tải xuống )

Đạo đức lớp 4 ( tải xuống )

Khoa học lớp 4 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 4 ( tải xuống )

Kỹ thuật lớp 4 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 4 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 4 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 4 tập 2 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 – SGK LỚP 5

Tiếng việt lớp 5 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng việt lớp 5 tập 2 ( tải xuống )

Toán lớp 5 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 5 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 ( tải xuống )

Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 ( tải xuống )

Lịch sử và địa lí lớp 5 ( tải xuống )

Đạo đức lớp 5 ( tải xuống )

Khoa học lớp 5 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 5 ( tải xuống )

Kỹ thuật lớp 5 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 5 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 5 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 4 tập 2 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 – SGK LỚP 6

SGK LỚP 6 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Toán lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Toán lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Bài tập ngữ văn lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

Bài tập ngữ văn lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

Lịch sử và địa lí lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập lịch sử lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập địa lí lớp 6 ( tải xuống )

Khoa học tự nhiên lớp 6 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập mỹ thuật lớp 6 ( tải xuống )

Hoạt động trải nghiệm lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập khoa học và tự nhiên lớp 6 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 6 ( tải xuống )

Giáo dục thể chất lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập giáo dục công dân lớp 6 ( tải xuống )

Công nghệ lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập công nghệ lớp 6 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập âm nhạc lớp 6 ( tải xuống )

SGK LỚP 6 KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CỘNG ĐỒNG

Toán lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Toán lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Bài tập ngữ văn lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

Bài tập ngữ văn lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

Lịch sử và địa lí lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập lịch sử lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập địa lí lớp 6 ( tải xuống )

Khoa học tự nhiên lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập khoa học tự nhiên lớp 6 ( tải xuống )

Mỹ thuật lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập mỹ thuật lớp 6 ( tải xuống )

Hoạt động trải nghiệm lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập khoa học và tự nhiên lớp 6 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

Giáo dục thể chất lớp 6 ( tải xuống )

Giáo dục công dân lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập giáo dục công dân lớp 6 ( tải xuống )

Công nghệ lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập công nghệ lớp 6 ( tải xuống )

Âm nhạc lớp 6 ( tải xuống )

Bài tập âm nhạc lớp 6 ( tải xuống )

Tin học lớp 6 ( tới xuống )

Bài tập tin học lớp 6 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 6 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 6 tập 2 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 – SGK LỚP 7

Toán lớp 7 tập 1 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 7 tập 1 ( tải xuống )

Toán lớp 7 tập 2 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 7 tập 2 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 7 tập 1 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 7 tập 2 ( tải xuống )

Vật lí lớp 7 ( tải xuống )

Địa lí lớp 7 ( tải xuống )

Lịch sử lớp 7 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 7 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 7 tập 2 ( tải xuống )

Sinh học lớp 7 ( tải xuống )

Giáo dục công dân lớp 7 ( tải xuống )

Công nghệ lớp 7 ( tải xuống )

Âm nhạc và mỹ thuật lớp 7 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 – SGK LỚP 8

Toán lớp 8 tập 1 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 8 tập 1 ( tải xuống )

Toán lớp 8 tập 2 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 8 tập 2 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 8 tập 1 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 8 tập 2 ( tải xuống )

Vật lí lớp 8 ( tải xuống )

Hóa học lớp 8 ( tải xuống )

Địa lí lớp 8 ( tải xuống )

Lịch sử lớp 8 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 8 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 8 tập 2 ( tải xuống )

Sinh học lớp 8 ( tải xuống )

Giáo dục công dân lớp 8 ( tải xuống )

Công nghệ lớp 8 ( tải xuống )

Âm nhạc và mỹ thuật lớp 8 ( tải xuống )

Tin học lớp 8 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 – SGK LỚP 9

Toán lớp 9 tập 1 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 9 tập 1 ( tải xuống )

Toán lớp 9 tập 2 ( tải xuống )

Bài tập toán lớp 9 tập 2 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 9 tập 1 ( tải xuống )

Ngữ văn lớp 9 tập 2 ( tải xuống )

Vật lí lớp 9 ( tải xuống )

Hóa học lớp 9 ( tải xuống )

Địa lí lớp 9 ( tải xuống )

Lịch sử lớp 9 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 9 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 9 tập 1 ( tải xuống )

Tiếng anh lớp 9 tập 2 ( tải xuống )

Sinh học lớp 9 ( tải xuống )

Giáo dục công dân lớp 9 ( tải xuống )

Công nghệ lớp 9 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – SGK LỚP 10

Hình học 10 ( tải xuống )
Hình học 10 nâng cao ( tải xuống )
Đại số 10 ( tải xuống )
Đại số 10 nâng cao ( tải xuống )
Vật lí lớp 10 ( tải xuống )
Vật lí 10 nâng cao ( tải xuống )
Hóa học 10 ( tải xuống )
Hóa học 10 nâng cao ( tải xuống )
Lịch sử lớp 10 ( tải xuống )
Tin học lớp 10 ( tải xuống )
Sinh học lớp 10 ( tải xuống )
Sinh học lớp 10 nâng cao ( tải xuống )
Ngữ văn lớp 10 tập 1 ( tải xuống )
Ngữ văn lớp 10 tập 2 ( tải xuống )
Ngữ văn nâng cao lớp 10 tập 1 ( tải xuống )
Ngữ văn nâng cao lớp 10 tập 2 ( tải xuống )
Địa lí 10 nâng cao ( tải xuống )
Địa lí 10 ( tải xuống )
Giáo dục công dân 10 ( tải xuống )
Công nghệ công nghiệp 10 ( tải xuống )
Giáo dục quốc phòng an ninh 10 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 – SGK LỚP 11

Hình học 11 ( tải xuống )
Hình học 11 nâng cao ( tải xuống )
Đại số và giải tích 11 ( tải xuống )
Đại số và giải tích 11 nâng cao ( tải xuống )
Vật lí lớp 11 ( tải xuống )
Vật lí 11 nâng cao ( tải xuống )
Hóa học 11 ( tải xuống )
Hóa học 11 nâng cao ( tải xuống )
Lịch sử lớp 11 nâng cao ( tải xuống )
Lịch sử lớp 11 ( tải xuống )
Tin học lớp 11 ( tải xuống )
Sinh học lớp 11 ( tải xuống )
Sinh học lớp 11 nâng cao ( tải xuống )
Ngữ văn lớp 11 tập 1 ( tải xuống )
Ngữ văn lớp 11 tập 2 ( tải xuống )
Ngữ văn nâng cao lớp 11 tập 1 ( tải xuống )
Ngữ văn nâng cao lớp 11 tập 2 ( tải xuống )
Địa lí 11 nâng cao ( tải xuống )
Địa lí 11 ( tải xuống )
Giáo dục công dân 11 ( tải xuống )
Công nghệ công nghiệp 11( tải xuống )
Giáo dục quốc phòng an ninh 11 ( tải xuống )

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 – SGK LỚP 12

Hình học 12 ( tải xuống )
Hình học 12 nâng cao ( tải xuống )
Giải tích 12 ( tải xuống )
Giải tích 12 nâng cao ( tải xuống )
Vật lí lớp 12 ( tải xuống )
Vật lí 12 nâng cao ( tải xuống )
Hóa học 12 ( tải xuống )
Hóa học 12 nâng cao ( tải xuống )
Lịch sử lớp 12 nâng cao ( tải xuống )
Lịch sử lớp 12 ( tải xuống )
Tin học lớp 12 ( tải xuống )
Sinh học lớp 12 ( tải xuống )
Sinh học lớp 12 nâng cao ( tải xuống )
Ngữ văn lớp 12 tập 1 ( tải xuống )
Ngữ văn lớp 12 tập 2 ( tải xuống )
Ngữ văn nâng cao lớp 12 tập 1 ( tải xuống )
Ngữ văn nâng cao lớp 12 tập 2 ( tải xuống )
Địa lí 12 nâng cao ( tải xuống )
Địa lí 12 ( tải xuống )
Công nghệ 12 ( tải xuống )
Giáo dục quốc phòng an ninh 12 ( tải xuống )

Gia sư dạy kèm toán lý hóa anh cấp 1 2 3 tại nhà học sinh uy tín. Học thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại trung tâm, giáo viên dạy kèm chất lượng.

Trung tâm gia sư trọng tín, tập thể giáo viên dạy kèm dạy thêm Toán Lý Hóa từ lớp 6 đến 12 LTĐH tại Tphcm. Tuyển và cung cấp gia sư, giáo viên, sinh viên giỏi uy tín dạy kèm tại nhà Toán Lý Hóa Anh Sinh Văn ... Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LTDH tại TPHCM. Tìm giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà ở các quận trên Tphcm : quận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Phú Nhuận, Nhà Bè, Hóc Môn, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Dương. Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín là nơi dạy thêm, chỗ học thêm, địa chỉ dạy thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại Tphcm. Tìm gia sư, giáo viên, sinh viên dạy kèm tại nhà liên hệ : ĐT: 0946321481, 0946069661, 0906873650, (028)66582811 Thầy Tính, Cô Oanh.
error: Content is protected !!