LH: 0946 069 661 | 0946 321 481 | Chat ZALO | HỌC ONLINE

TRUNG TÂM DẠY KÈM TRỌNG TÍN

NHẬN DẠY KÈM TẠI NHÀ KHU VỰC TP.HCM
CÓ LỚP HỌC TOÁN LÝ HÓA TẠI TRUNG TÂM

Giới thiệu gia sư dạy kèm lớp 1->12, ôn thi vào lớp 10, luyện thi đại học 

Tập thể giáo viên, sinh viên dạy kèm uy tín chất lượng

Tập thể gia sư dạy kèm tại nhà
Lớp 1-12, ôn thi vào lớp 10
Luyện thi đại học Dạy: toán, lý, hóa, anh, văn Tìm giáo viên dạy tại nhà Tìm sinh viên dạy tại nhà 0946 321 481
Có lớp học thêm tại trung tâm
Toán lý hóa lớp 6 - 12
Giáo viên dạy tận tâm uy tín Xem lớp dạy kèm hiện có Đăng ký dạy kèm Quy định khi nhận lớp dạy 0906 873 650
"Chạm tay vào số điện thoại để gọi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại."

TT GIA SƯ TRỌNG TÍN

Dạy kèm lớp 1-12, ôn thi vào lớp 10, ôn thi đại học.
Nhận học sinh học thêm toán lí hóa tại trung tâm.
Tập thể giáo viên, sinh viên dạy kèm uy tín.
 Lấy lại căn bản cho hs yếu, nâng cao hs khá giỏi.
Cam kết uy tín chất lượng.
Giáo viên dạy kèm tận tâm
Học trò tiến bộ sau 1 tháng
Zalo:0946 069 661

Hóa học lớp 10

Hóa học lớp 10, tài liệu hóa học lớp 10, phương trình hóa học lớp 10

Giải toán hóa học lớp 10, giáo án dạy kèm hóa học lớp 10, tài liệu giáo viên dạy thêm hóa học lớp 10

Giáo viên toán lý hóa dạy thêm hóa học lớp 10, tài liệu dạy kèm hóa học lớp 10

Học tập môn hóa học lớp 10, lý thuyết và bài tập hóa 10, phương trình hóa 10.

Hóa học lớp 10, giải bài tập hóa học lớp 10, phương trình hóa học lớp 10, cân băng hóa học lớp 10, lý thuyết hóa học 10, giáo án dạy kèm hóa học lớp 10, tài liệu dạy học dạy thêm hóa hóa học lớp 10. Tính chất kim loại, phi kim,axit, bazo ,muối, chất khí, chất rắn, dịch chuyển cân bằng hóa học.

NaOH + KHCO3 = H2O+ K2CO3+Na2CO3

Sự chuyển dịch cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng

AlCl3 + H2O + NH3 = Al(OH)3 + NH4Cl

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt, tài liệu hóa học lớp 8 9 10 11 12.

AlCl3 + H2O + NH3 = Al(OH)3 + NH4Cl, ( Alcl3, Nh3, Al(oh)3 ), AgNO3+ Fe(NO3)2 => Ag + Fe(NO3)3 ,AlCl3 + H2O + NH3 => Al(OH)3 + NH4Cl ,Cl2 + NaOH => H2O + NaCl + NaClO,H2O + NaClO + CO2 => NaHCO3 + HclO,H2O + KMnO4 + SO2 => H2SO4 + MnSO4 + K2SO4,H2S + Pb(NO3)2 => HNO3 + PbS,H2S + SO2 => H2O + S Hg + S => HgS

Đọc thêm bài viết

NaOH + KHCO3 = H2O+ K2CO3+Na2CO3

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt, tài liệu hóa học lớp 8 9 10 11 12.

NaOH + KHCO3 = H2O+ K2CO3+Na2CO3 ( Cân bằng phương trình ), C + Na2Cr2O7 -> CO + Na2CO3 + Cr2O3, CH3COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3, (NH4)2CO3 + NaOH -> H2O + Na2CO3 + NH3, H2O + K2CO3 + CO2 -> KHCO3, H2O + KCl + CO2 -> KHCO3 + HClO, H2O + KAlO2 + CO2 -> Al(OH)3 + KHCO3, C + Na2Cr2O7 -> CO + Na2CO3 + Cr2O3.

Đọc thêm bài viết

Sự chuyển dịch cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng

Tài liệu dạy học dạy thêm dạy kèm hóa học thcs thpt, tài liệu hóa học lớp 8 9 10 11 12.

Sự chuyển dịch cân bằng hóa học các yếu tố ảnh hưởng, hóa học lớp 10, phương trình hóa học lớp 10, tài liệu dạy kèm hóa học lớp 10. Giáo án dạy thêm hóa học lớp 10, giáo viên dạy thêm hóa học lớp 10, sự cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng dịch chuyển cân bằng hóa học, dịch chuyển thuận nghịch.

Đọc thêm bài viết
error: Content is protected !!