GIA SƯ TRỌNG TÍN

UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP

Cung Cấp Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà
Lớp 1-12, Ôn Thi Vào Lớp 10
Luyện Thi Đại Học

DẠY KÈM TOÁN, LÝ, HÓA, ANH

♦ Giáo Viên Dạy Kèm Uy Tín

Sinh Viên Giỏi Dạy Kèm Tận Tâm

0946321481

Có Lớp Học Thêm Tại Trung Tâm
Toán Lý Hóa Lớp 6-12
Giáo Viên Dạy Tận Tâm Uy Tín

LỚP DẠY KÈM HIỆN CÓ ♦ Giáo Viên Đăng Ký Dạy Kèm ♦ Sinh Viên Đăng Ký Dạy Kèm 0906873650

Dạy kèm tận nhà học sinh

Dạy kèm lớp 1-12, ôn thi vào lớp 10, ôn thi đại học.
Nhận học sinh học thêm toán lí hóa tại trung tâm.
Tập thể giáo viên, sinh viên dạy kèm uy tín.
Lấy lại căn bản cho học sinh yếu kém, nâng cao học sinh khá giỏi.
Cam kết uy tín chất lượng.
Hotline: 0946 069 661

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12 TPHCM

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, Học Phí Giáo Viên, Sinh Viên, Gia Sư Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12

Học phí dạy kèm toán lý hóa, Học phí dạy kèm anh văn cấp 3, Học phí dạy kèm tiếng anh cấp 3, Học phí giáo viên dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12.

Học phí gia sư dạy kèm toán lý hóa, học phí sinh viên dạy kèm anh văn lớp 10 11 12, Học phí luyện thi đại học.

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ KHỐI THPT ( LỚP 10 11 12 LTĐH )

HỌC PHÍ ( 2 BUỔI/TUẦN /1 BUỔI 90 PHÚT )

Chú ý : Từ ngữ -> SV: Sinh viên, GV: Giáo viên, GS: Gia Sư

Lớp dạy kèm toán lý hóa lớp 10 ( 2 buổi/tuần )

Học phí SV Dạy Kèm toán lý hóa 10: Phí 1.100.000 / tháng

Học phí GV Dạy Kèm toán lý hóa 10: Phí 1.400.000 / tháng

Học phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: Phí 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm anh văn lớp 10 ( 2 buổi/tuần )

Học phí SV Dạy Kèm toán anh văn 10: 1.100.000 / tháng

Học Phí GV Dạy Kèm toán anh văn 10: 1.300.000 / tháng

Hoc Phí Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học: 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm ngữ văn lớp 10 ( 2 buổi/tuần )

Học phí SV Dạy Kèm ngữ văn 10: 1.100.000 / tháng

Học Phí GV Dạy Kèm ngữ văn 10: 1.300.000 / tháng

Học Phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm toán lý hóa lớp 11 ( 2 buổi/tuần )

Học phí SV Dạy Kèm toán lý hóa 11: 1.200.000 / tháng

Học phí GV Dạy Kèm toán lý hóa 11: 1.500.000 / tháng

Học phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm anh văn lớp 11 ( 2 buổi/tuần )

Giá SV Dạy Kèm anh văn 11: 1.100.000 / tháng

Giá GV Dạy Kèm anh văn 11: 1.300.000 / tháng

Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.200.000 / tháng

Lớp dạy kèm ngữ văn lớp 11 ( 2 buổi/tuần )

Giá SV Dạy Kèm ngữ văn 11: 1.100.000 / tháng

Giá GV Dạy Kèm ngữ văn 11: 1.400.000 / tháng

Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học : 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm toán lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Giá SV Dạy Kèm toán 12:1.500.000 / tháng

Giá GV Dạy Kèm toán 12: 2.000.000 / tháng

Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm lý lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Bảng giá SV Dạy Kèm lý 12: 1.500.000 / tháng

Bảng giá GV Dạy Kèm lý 12: 2.000.000 / tháng

Bảng giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm hóa lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Giá SV Dạy Kèm hóa 12: 1.500.000 / tháng

Giá GV Dạy Kèm hóa 12: 2.000.000 / tháng

Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm anh văn lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Học Phí SV Dạy Kèm anh văn 12: 1.500.000 / tháng

Học Phí GV Dạy Kèm anh văn 12: 2.000.000 / tháng

Học Phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm ngữ văn lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Bảng giá SV Dạy Kèm ngữ văn 12: 1.500.000 / tháng

Bảng giá GV Dạy Kèm ngữ văn 12: 2.000.000 / tháng

Bảng giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm Sinh học lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Bảng giá SV Dạy Kèm Sinh học 12: 1.500.000 / tháng

Bảng giá GV Dạy Kèm Sinh học 12: 2.000.000 / tháng

Bảng giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm Lớp LTĐH ( 2 buổi/tuần )

Hoc phí SV Dạy Kèm Lớp LTĐH : 1.500.000 / tháng

Học phí GV Dạy Kèm Lớp LTĐH: 2.000.000 / tháng

Học phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

HỌC PHÍ DẠY KÈM 3 BUỔI/TUẦN

Lớp dạy kèm lớp 12 (3 buổi/tuần )

Bảng phí Sinh Viên Dạy Kèm: 2.000.000 / tháng

Bảng phí Giáo Viên Dạy Kèm: 2.800.000 / tháng

Bảng phí Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học: 2.500.000 / tháng.

Lớp dạy kèm lớp LTĐH ( 3 buổi/tuần )

Học phí Sinh Viên Dạy Kèm: 2.000.000 / tháng

Học phí Giáo Viên Dạy Kèm: 2.800.000 / tháng

Học phí Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học: 2.500.000 / tháng.

HỌC PHÍ DẠY KÈM 4 BUỔI/TUẦN

Lớp dạy kèm lớp 12 ( 4 buổi/tuần )

Sinh Viên Dạy Kèm Toán, Lý, Hóa, Anh: 2.500.000 / tháng

Giáo Viên Dạy Kèm Toán, Lý, Hóa, Anh: 3.500.000 / tháng

Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học dạy kèm Toán, Lý, Hóa, Anh: 3.000.000 / tháng

Lớp dạy kèm lớp LTĐH ( 4 buổi/tuần )

Lớp dạy kèm lớp tin học ( 4 buổi/tuần )

HỌC PHÍ DẠY KÈM 4 BUỔI/TUẦN

Lớp dạy kèm lớp 12 ( 5 buổi/tuần )

Lớp dạy kèm lớp LTĐH ( 5 buổi/tuần )

Quý phụ huynh học sinh tìm gia sư giáo viên sinh viên dạy kèm tại nhà toán lý hóa anh văn , ngữ văn … dạy kèm các lớp khối THpt lớp 10 11 12 ltđh trên các quận tại Tphcm, Liên hệ: 0946321481

TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN

Địa chỉ : 352/31 Lê Văn Quới, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: (028)66582811 – 0946069661 – 0906873650- 0946321481, Thầy Tín, Cô Oanh.
Web: giasutrongtin.vn

Tuyển chọn và cung cấp giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà học sinh uy tín tận tâm và trách nhiệm.

Học phí dạy kèm toán lý hóa anh cấp 3 lớp 10 11 12

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3

Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12

Học phí dạy kèm toán lý hóa

Học phí dạy kèm anh văn cấp 3

Học phí dạy kèm tiếng anh cấp 3

Học phí giáo viên dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12

Học phí gia sư dạy kèm toán lý hóa

Học phí sinh viên dạy kèm anh văn lớp 10 11 12

Học phí luyện thi đại học.

Gia sư dạy kèm toán lý hóa anh cấp 1 2 3 tại nhà học sinh uy tín. Học thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại trung tâm, giáo viên dạy kèm chất lượng.

Trung tâm gia sư trọng tín, tập thể giáo viên dạy kèm dạy thêm Toán Lý Hóa từ lớp 6 đến 12 LTĐH tại Tphcm. Tuyển và cung cấp gia sư, giáo viên, sinh viên giỏi uy tín dạy kèm tại nhà Toán Lý Hóa Anh Sinh Văn ... Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LTDH tại TPHCM. Tìm giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà ở các quận trên Tphcm : quận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Phú Nhuận, Nhà Bè, Hóc Môn, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Dương. Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín là nơi dạy thêm, chỗ học thêm, địa chỉ dạy thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại Tphcm. Tìm gia sư, giáo viên, sinh viên dạy kèm tại nhà liên hệ : ĐT: 0946321481, 0946069661, 0906873650, (028)66582811 Thầy Tín, Cô Oanh.
error: Content is protected !!