0946 069 661 | 0946 321 481 | Ôn cấp tốc THPT toán | Học tại trung tâm

TRUNG TÂM DẠY KÈM TRỌNG TÍN

GIỚI THIỆU GIA SƯ DẠY KÈM TẠI NHÀ
CÓ LỚP HỌC TOÁN, LÍ, HOÁ TẠI TRUNG TÂM

Giáo viên dạy kèm lớp 1 đến 12, ôn thi vào lớp 10, THPT
Gia sư giỏi kinh nghiệm dạy kèm tại nhà uy tín tại Tp.HCM

CUNG CẤP GIÁO VIÊN DẠY KÈM

LỚP 1->12, ÔN THI LỚP 10, THPT

Dạy kèm tại nhà học sinh

Đăng ký dạy kèm

Lớp dạy kèm mới

............................. 0946 321 481

LỚP HỌC TẠI TRUNG TÂM

TOÁN, LÍ, HOÁ 6->12

Học tại trung tâm  Thời khoá biểu  Học phí ............................. 0946 069 661

 Chào mừng quý khách đến với website: giasutrongtin.vn chạm tay vào số điện thoại để gọi, chân thành cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại 

TẬN TÂM, HIỆU QUẢ

 Bạn đang lo lắng kết quả học tập của con mình?

Bạn cần tìm giáo viên dạy kèm tại nhà?

 Giáo viên dạy kèm hiệu quả trong thời gian ngắn. 

Có lớp toán, lí, hoá 6 đến 12 tại trung tâm.

Zalo: 0946069661

Trung Tâm Dạy Kèm Trọng Tín >> Học Phí Dạy Kèm >> Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12 TPHCM

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12 TPHCM

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, Học Phí Giáo Viên, Sinh Viên, Gia Sư Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12

Học phí dạy kèm toán lý hóa, Học phí dạy kèm anh văn cấp 3, Học phí dạy kèm tiếng anh cấp 3, Học phí giáo viên dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12.

Học phí gia sư dạy kèm toán lý hóa, học phí sinh viên dạy kèm anh văn lớp 10 11 12, Học phí luyện thi đại học.

Bang gia tim giao vien day kem, gia su day kem, sinh vien day kem toan ly hoa anh lop 6 7 8 9 10 11 12 Tp.HCM.
Bang gia tim giao vien day kem, gia su day kem, sinh vien day kem toan ly hoa anh lop 6 7 8 9 10 11 12 Tp.HCM.

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ KHỐI THPT ( LỚP 10 11 12 LTĐH )

HỌC PHÍ ( 2 BUỔI/TUẦN /1 BUỔI 90 PHÚT )

Chú ý : Từ ngữ -> SV: Sinh viên, GV: Giáo viên, GS: Gia Sư

Lớp dạy kèm toán lý hóa lớp 10 ( 2 buổi/tuần )

Học phí SV Dạy Kèm toán lý hóa 10: Phí 1.100.000 / tháng

Học phí GV Dạy Kèm toán lý hóa 10: Phí 1.400.000 / tháng

Học phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: Phí 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm anh văn lớp 10 ( 2 buổi/tuần )

Học phí SV Dạy Kèm toán anh văn 10: 1.100.000 / tháng

Học Phí GV Dạy Kèm toán anh văn 10: 1.300.000 / tháng

Hoc Phí Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học: 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm ngữ văn lớp 10 ( 2 buổi/tuần )

Học phí SV Dạy Kèm ngữ văn 10: 1.100.000 / tháng

Học Phí GV Dạy Kèm ngữ văn 10: 1.300.000 / tháng

Học Phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm toán lý hóa lớp 11 ( 2 buổi/tuần )

Học phí SV Dạy Kèm toán lý hóa 11: 1.200.000 / tháng

Học phí GV Dạy Kèm toán lý hóa 11: 1.500.000 / tháng

Học phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm anh văn lớp 11 ( 2 buổi/tuần )

Giá SV Dạy Kèm anh văn 11: 1.100.000 / tháng

Giá GV Dạy Kèm anh văn 11: 1.300.000 / tháng

Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.200.000 / tháng

Lớp dạy kèm ngữ văn lớp 11 ( 2 buổi/tuần )

Giá SV Dạy Kèm ngữ văn 11: 1.100.000 / tháng

Giá GV Dạy Kèm ngữ văn 11: 1.400.000 / tháng

Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học : 1.200.000 / tháng.

Lớp dạy kèm toán lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Giá SV Dạy Kèm toán 12:1.500.000 / tháng

Giá GV Dạy Kèm toán 12: 2.000.000 / tháng

Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm lý lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Bảng giá SV Dạy Kèm lý 12: 1.500.000 / tháng

Bảng giá GV Dạy Kèm lý 12: 2.000.000 / tháng

Bảng giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm hóa lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Giá SV Dạy Kèm hóa 12: 1.500.000 / tháng

Giá GV Dạy Kèm hóa 12: 2.000.000 / tháng

Giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm anh văn lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Học Phí SV Dạy Kèm anh văn 12: 1.500.000 / tháng

Học Phí GV Dạy Kèm anh văn 12: 2.000.000 / tháng

Học Phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm ngữ văn lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Bảng giá SV Dạy Kèm ngữ văn 12: 1.500.000 / tháng

Bảng giá GV Dạy Kèm ngữ văn 12: 2.000.000 / tháng

Bảng giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm Sinh học lớp 12 ( 2 buổi/tuần )

Bảng giá SV Dạy Kèm Sinh học 12: 1.500.000 / tháng

Bảng giá GV Dạy Kèm Sinh học 12: 2.000.000 / tháng

Bảng giá GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Lớp dạy kèm Lớp LTĐH ( 2 buổi/tuần )

Hoc phí SV Dạy Kèm Lớp LTĐH : 1.500.000 / tháng

Học phí GV Dạy Kèm Lớp LTĐH: 2.000.000 / tháng

Học phí GS Tốt Nghiệp Đại Học: 1.800.000 / tháng.

Hoc phi giao vien, sinh vien, gia su day kem toan ly hoa anh van lop 6 7 8 9 10 11 12.
Hoc phi giao vien, sinh vien, gia su day kem toan ly hoa anh van lop 6 7 8 9 10 11 12.

HỌC PHÍ DẠY KÈM 3 BUỔI/TUẦN

Lớp dạy kèm lớp 12 (3 buổi/tuần )

Bảng phí Sinh Viên Dạy Kèm: 2.000.000 / tháng

Bảng phí Giáo Viên Dạy Kèm: 2.800.000 / tháng

Bảng phí Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học: 2.500.000 / tháng.

Lớp dạy kèm lớp LTĐH ( 3 buổi/tuần )

Học phí Sinh Viên Dạy Kèm: 2.000.000 / tháng

Học phí Giáo Viên Dạy Kèm: 2.800.000 / tháng

Học phí Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học: 2.500.000 / tháng.

HỌC PHÍ DẠY KÈM 4 BUỔI/TUẦN

Lớp dạy kèm lớp 12 ( 4 buổi/tuần )

Sinh Viên Dạy Kèm Toán, Lý, Hóa, Anh: 2.500.000 / tháng

Giáo Viên Dạy Kèm Toán, Lý, Hóa, Anh: 3.500.000 / tháng

Gia Sư Tốt Nghiệp Đại Học dạy kèm Toán, Lý, Hóa, Anh: 3.000.000 / tháng

Lớp dạy kèm lớp LTĐH ( 4 buổi/tuần )

Lớp dạy kèm lớp tin học ( 4 buổi/tuần )

Bang gia day kem toan ly hoa anh van, hoc phi tim gia su day kem toan ly hoa anh van cap 2 3 lop 6 7 8 9 10 11 12, on thi vao lop 10, luyen thi dai hoc.
Bang gia day kem toan ly hoa anh van, hoc phi tim gia su day kem toan ly hoa anh van cap 2 3 lop 6 7 8 9 10 11 12, on thi vao lop 10, luyen thi dai hoc.

HỌC PHÍ DẠY KÈM 4 BUỔI/TUẦN

Lớp dạy kèm lớp 12 ( 5 buổi/tuần )

Lớp dạy kèm lớp LTĐH ( 5 buổi/tuần )

Quý phụ huynh học sinh tìm gia sư giáo viên sinh viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm online toán lý hóa anh văn , ngữ văn … dạy kèm các lớp khối THpt lớp 10 11 12 ltđh trên các quận tại Tphcm, Liên hệ: 0946321481

TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TRỌNG TÍN

Địa chỉ : 413/41 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân, TPHCM
Điện thoại: (028)66582811 – 0946069661 – 0906873650- 0946321481, Thầy Tính, Cô Oanh.
Web: giasutrongtin.vn

Tuyển chọn và giới thiệu giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà, dạy kèm online học sinh uy tín tận tâm và trách nhiệm.

Học phí dạy kèm toán lý hóa anh cấp 3 lớp 10 11 12, hoc phi day kem toan ly hoa anh cap 3 lop 10 11 12

Học Phí Dạy Kèm Cấp 3, hoc phi day kem cap 3

Học Phí Dạy Kèm Toán Lý Hóa Anh Lớp 10 11 12, hoc phi day kem toan ly hoa anh lop 10 11 12

Học phí dạy kèm toán lý hóa, hoc phi day kem toan ly hoa

Học phí dạy kèm anh văn cấp 3, hoc phi day kem anh van cap 3

Học phí dạy kèm tiếng anh cấp 3, hoc phi day kem tieng anh cap 3

Học phí giáo viên dạy kèm toán lý hóa lớp 10 11 12, hoc phi giao vien day kem toan ly hoa lop 10 11 12

Học phí gia sư dạy kèm toán lý hóa, hoc phi gia su day kem toan ly hoa 

Học phí sinh viên dạy kèm anh văn lớp 10 11 12, hoc phi sinh vien day kem anh van lop 10 11 12

Học phí luyện thi đại học, hoc phi luyen thi dai học

Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín

Lớp dạy kèm mới cần tìm gia sư (xem )

Bảng giá dạy kèm tại nhà học sinh tham khảo, bảng giá gia sư dạy kèm (dạy kèm online, dạy kèm tại nhà ) tại nhà Tphcm

2 buổi/tuần 3 buổi/tuần 4 buổi/tuần 5 buổi/tuần
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4
SV: 1.000.000
GV:1.200.000.
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4
SV: 1.400.000
GV: 1.700.000.
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4
SV: 2.000.000
GV: 2.500.000.
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4
SV: 2.400.000
GV: 3.000.000.
Lớp: 5, 6, 7, 8
SV: 1.000.000   GV:1.300.000.
Lớp: 5, 6, 7, 8
SV: 1.500.000 GV:1.800.000->2tr
Lớp: 5, 6, 7, 8
SV: 2.000.000 GV:2.500.000->3tr
Lớp: 5, 6, 7, 8
SV: 3.000.000 GV:4.000.000.
Lớp: 9, 10, 11
SV: 1.200.000 GV: 1.800.000.
Lớp: 9, 10, 11
SV: 1.800.000 GV: 2.500.000.
Lớp: 9, 10, 11
SV: 2.500.000 GV: 3.500.000.
Lớp: 9, 10, 11
SV: 3.500.000 GV: 4.500.000.
Lớp: 12
SV: 1.400.000 GV: 1.800.000->2tr
Lớp: 12
SV: 2.100.000 GV: 2.800.000->3tr
Lớp: 12
SV: 3.000.000 GV: 3.800.000->4tr
Lớp: 12
SV: 4.000.000 GV: 4.800.000
Lớp: Tin học, vi tính
SV: 1.000.000 GV: 1.500.000
Lớp: Tin học, vi tính
SV: 1.500.000 GV: 2.500.000
Lớp: Tin học, vi tính
SV: 2.500.000 GV: 3.000.000
Lớp: Ttn học, vi tính
SV: 3.500.000 GV: 4.200.000

Nhận dạy kèm ( online hoặc off line) toán lý hóa anh sinh văn…tại nhà học sinh

Học thêm toán lí hóa Giáo viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Sinh viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
Học phí giáo viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Học phí sinh viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Học phí ôn thi vào lớp 10, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
Giáo viên ôn thi vào lớp 10, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư luyện thi vào lớp 10, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Sinh viên ôn thi vào lớp 10, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Giáo viên dạy toán lí hóa, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
Giáo viên ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư luyện thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Sinh viên ôn thi tốt nghiệp, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư dạy kèm toán lí hoa, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 

Lớp học thêm toán lý hóa anh online hoặc offline tại trung tâm gia sư trọng tín

Học thêm toán lớp 6 7 8 9 Học thêm lý lớp 6 7 8 9 Học thêm hóa lớp 8 9 Học toán lý hóa lớp 8 9
Học thêm toán lớp 10 11 12 Học thêm lý lớp 10 11 12 Học thêm hóa lớp 10 11 12 Học toán lý hóa 10 11 12

Trung tâm dạy toán lý hóa cấp 2, trung tâm dạy toán lí hóa cấp 3 dạy kèm online, dạy kèm tại nhà

Trung tâm dạy toán lý hóa cấp 2 lớp 6 7 8 9 Trung tâm dạy lý lớp 6 7 8 9 Trung tâm dạy hóa lớp 8 9 Trung tâm toán lý hóa lớp 8 9
Trung tâm dạy toán lớp 10 11 12 Trung tâm dạy lý lớp 10 11 12 Trung tâm dạy hóa lớp 10 11 12 Trung tâm dạy toán lý hóa cấp 3 10 11 12

Bảng giá dạy kèmhọc phí dạy kèm, bảng giá gia sư toán lý hóa anh online hoặc off line

Bảng giá dạy kèm cấp 1 2 3, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Bảng giá giáo viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Bảng giá sinh viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
Học phí dạy lớp 1 2 3 4 5, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Học phí tìm giáo viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Học phí gia sư toán lí hóa, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Học phí sinh viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
Học phí dạy lớp 6 7 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Giáo viên ôn thi vào lớp 10, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư luyện thi vào lớp 10, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Sinh viên ôn thi vào lớp 10, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
Học phí dạy lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Học phí GV ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Học phí gia sư ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Học phí SV ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 

Tuyển dụng giáo viên, sinh viên, gia sư dạy kèm tại nhà học sinh online hoặc off line

Tìm gia sư toán cấp 1 2 3, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Tìm gia sư dạy lí cấp 2 3, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Tìm gia sư dạy hóa cấp 2 3, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Tìm sư anh cấp 1 2 3, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
Giáo viên dạy lớp 1 2 3 4 5, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Giáo viên dạy vật lí 6 7 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Giáo viên hóa học lớp 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  GV dạy anh văn lớp 1 2 3 4 5, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
Giáo viên toán lớp 6 7 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  GV dạy kèm lí lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  GV hóa học lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  GV tiếng anh dạy lớp 6 7 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
GV toán lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  GV vật lí ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  GV hóa ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  GV dạy anh văn lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
GV toán ôn ti đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Sinh viên dạy lí lớp 6 7 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  SV dạy hóa học lớp 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  SV tiếng anh lớp 1 2 3 4 5, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
GV toán ôn thi vào lớp 10, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  SV dạy vật lí lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  SV dạy hóa học lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  SV dạy tiếng anh lớp 6 7 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
SV dạy toán lớp 1 2 3 4 5, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  SV vật lí ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  SV hóa ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  SV dạy anh văn lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
Sinh viên toán lớp 6 7 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư vật lí lớp 6 7 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư dạy hóa học lớp 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư tiếng anh lớp 1 2 3 4 5, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
SV dạy toán lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư vật lí lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư hóa học lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư anh văn lớp 6 7 8 9, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 
SV toán ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  GS vật lí ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  GS hóa ôn thi đại học, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online  Gia sư tiếng anh lớp 10 11 12, dạy kèm tại nhà, dạy kèm online 

Học phí dạy kèmbảng giá dạy kèm, bảng giá gia sư tại nhà online hoặc off line

Giáo viên, sinh viên nhận dạy kèm toán lý hóa anh các lớp cấp 1 2 3 online hoặc off line

Sinh viên dạy kèm cấp 1 2 3 online hoặc off line

Giáo viên, sinh viên, gia sư ôn thi vào lớp 10 online hoặc off line

Gia sư dạy kèm toán lý hóa anh cấp 1 2 3 tại nhà học sinh uy tín. Trung Tâm Dạy Kèm Trọng Tín

Trung tâm gia sư trọng tín, tập thể giáo viên dạy kèm dạy thêm Toán Lý Hóa từ lớp 6 đến 12 LTĐH tại Tphcm. Tuyển và cung cấp gia sư, giáo viên, sinh viên giỏi uy tín dạy kèm tại nhà Toán Lý Hóa Anh Sinh Văn ... Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LTDH tại TPHCM. Tìm giáo viên sinh viên gia sư dạy kèm tại nhà ở các quận trên Tphcm : quận 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình, Thủ Đức, Củ Chi, Phú Nhuận, Nhà Bè, Hóc Môn, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Dương. Trung Tâm Gia Sư Trọng Tín là nơi dạy thêm, chỗ học thêm, địa chỉ dạy thêm toán lý hóa anh lớp 6 7 8 9 10 11 12 tại Tphcm. Tìm gia sư, giáo viên, sinh viên dạy kèm tại nhà liên hệ : ĐT: 0946321481, 0946069661, 0906873650, (028)66582811 Thầy Tính, Cô Oanh.
error: Content is protected !!
Chat hỗ trợ
Chat ngay